FAQ

Is supervisie therapie?

Supervisie is geen therapie. Supervisie is kijken naar hoe je hebt gehandeld in werksituaties. Wat heb je gedaan, wat voelde en dacht je daarbij, en was dit de meest geschikte oplossing. Door daar rustig naar te kijken en andere mogelijkheden te verkennen kun je je beroepshouding verruimen. Uiteraard kunnen daar persoonlijke aspecten in naar voren komen, maar dat is niet het doel op zich.

Ik voel dat de rek er uit is in mijn werk

In supervisie kun je onderzoeken waarom het zover is gekomen en hoe je je houding hierin kunt veranderen. Goede zelfzorg is een basis voor een ieder die met anderen werkt. Als je goed voor jezelf zorgt, pas dan kun je ook goed voor anderen zorgen en blijven zorgen.

Valt supervisie onder nascholing of deskundigheidsbevordering?

Supervisie is een goede vorm van deskundigheidsbevordering voor werkers die in interactie met andere mensen zijn. Voor een aantal beroepen telt supervisie mee voor de herregistratie.

Wat is het verschil tussen coaching en supervisie?

Coaching is veel resultaatgerichter, probleemgerichter en meestal korter dan supervisie. De rol van de coach is vaak ook meer sturend dan in supervisie gebruikelijk is.
In supervisie zijn er 10-15 bijeenkomsten die vooral gericht zijn op de ontwikkeling van de beroepshouding, hierbij speelt reflectie een grote rol.

Mijn vraag staat er niet bij….

Stel je vraag in het contactformulier, dan neem ik zo snel mogelijk contact op!